Позив за учешће у пројекту "Подршка за будућност"ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОЗИВА
 
сва заинтересована лица да се у оквиру пројекта „ПОДРШКА ЗА БУДУЋНОСТ“ који се реализује у сарадњи са општином Књажевац, Регионалном агенцијом за развој источне Србије – РАРИС, Центром за друштвено одговорно предузетништво – ЦДОП – „Rural HUB“ и Националном службом за запошљавање – филијала Зајечар, a који се финансира средствима Нeмaчке oргaнизaциjе зa мeђунaрoдну сaрaдњу ГИЗ,

ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ уколико спадају у категорију теже запошљивих која су одређена као приоритетна, и то:

- Млади узраста од 15 до 24 година старости у руралним (сеоским) срединама
- Жене у руралним срединама
- Роми

Пројекат предвиђа повећање запошљивости ових категорија кроз подизање њихових знања и вештина путем неформалне едукације, промоцију социјалног предузетништва и економске активности реализацијом обука из области примарне и секундарне пољопривредне производње, социјалног предузетништва, задругарства и сеоског туризма као и путем доделе бесповратних средстава за самозапошљавање у области примарне пољопривредне производње, секундарне пољопривредне производње, задруга, социјалних предузећа  и сеоског туризма.

Заинтересована лица која имају пребивалиште на територији општине Сокобања и спадају у горе наведене категорије могу се пријавити за учешће у пројекту сваког радног дана од 07:00-15:00 часова, у канцеларији Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, у згради Општине Сокобања, Светог Саве бр. 23 Сокобања, најкасније до 31.01.2018. године.

Све потребне информације можете добити на тел 830 030 лок. 126 или на е-мејл: info@opstinasokobanja.com.
ddd