РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ

8. Мај, 2017

У оквиру Програма за одржавање фонтане и јавних чесми на јавним површинама и постојећег парковског мобилијара на територији општине Сокобања за 2017. годину, поред редовног одржавања паркова, чесми и фонтана, планирана је реконструкција централне градске фонтане испред Милошевог конака и чесме у градском парку.

За реализацију Програма издвојено је 3 475 236, 24 динара, а носилац активности за извршење је ЈКП „Напредак“. У току су припремне активности како би се Програм реализовао у предвиђеном року.