Завршен пројекat „Спорт за све, сви за спорт“ Сокобања - Рила број 2007CB16IPO006-2011-2-171Пројекат „Спорт за све, сви за спорт“   трајао је  годину дана од 23.04.2013. до 22.10.2014. године.  Пројекат је општина Сокобања реализовала у сарадњи са партнерском општином Рила у оквиру  ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.


Пројекат је за циљ имао повећање социјалног и економског развоја две прекограничне општине.   Активности пројекта утицале су на унапређење спортске инфраструктуре у циљу промовисања развоја омладинског спорта, здравог начина живота као и повећање туристичког потенцијала две општине.


 
У оквиру пројектних активности, 17.априла 2014. године, Димитрије Лукић, председник општине Сокобања и Лазар Николов Чанков, заменик председника општине Рила, Република Бугарска, потписали су Меморандум о сарадњи две општине у области спортско-рекреационог туризма. Меморандум  предвиђа и сарадњу две општине у развоју туристичке понуде и туристичких производа у области спорта и рекреације, заједнички наступ при аплицирању за средства међународних фондова, сталну комуникацију пројектних тимова као и заједнички наступ на трећим тржиштима.  Потписивање Меморандума обављено је  на сесији Округлог стола оганизованог на тему развоја спортског и рекреационог туризма у општинама Сокобања и Рила који је  окупио је све релевантне субјекте чије су активности значајне за развој спортског и рекреационог туризма у Сокобањи: представнике локалне самоуправе и туристичке организације, спортских клубова и регионалних савеза као и представнике локалних хотелских предузећа.


 
Такође, у оквиру пројекта завршена је изградња нових спортских садржаја на локацији Подина у Сокобањи на основу главног пројекта „Изградње мини пич терена за младе и пратећих садржаја“ који је израдила Дирекција за урбанизам и изградњу општине Сокобања. Укупна вредност радова, укључујући и додатне радове на изградњи резервоарског система за бунар  ИБ3, износи 286 309,74 евра.

У оквиру тих радова изграђени су: помоћни травнати терен димензија 93 x 62 м, три повезана травната терена за млађе категорије димензија 68 x 46 м, „мини пич“ терен са вештачком травом, високе ограде око терена са малим и великим капијама, систем за заливање терена и резервоарски систем за одрживо снабдевање водом заливног система из оближњег бунара ИБ3.
ddd