Одржан турнир "Спорт за све, сви за спорт"
Димитрије Лукић, председник општине Сокобања и Георги Казбималски, председник општине Рила, Република Бугарска, у суботу 11.10.2014. године, на градском стадиону „Бата Ноле“ на Подини у Сокобањи, свечано су отворили међународни фудбалски турнир „Спорт за све, сви за спорт“.


Фудбалски турнир је одржан у оквиру заједничког пројекта општина Рила и Сокобања „Унапређење спортске инфраструктуре у пограничном региону – Општине Сокобања и Рила“ број 2007CB16IPO0006-2011-2-171 који се кофинансира средствима ЕУ кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Турнир је окупио велики број гледалаца који су уживали у фудбалским умећима фудбалских селекција општина Рила и Сокобања (млађе и старије категорије). Иако су резултати код оваквих догађаја углавном у другом плану, треба напоменути да су млади играчи из Сокобање били за нијансу успешнији од својих вршњака из Бугарске.
Делегација општине Сокобања ће у оквиру истог пројекта у периоду од 17. до 19.10.2014.године посетити општину Рила. У оквиру те посете, такође ће се одржати фудбалски турнир између селекција две општине. 


Пројекат „Унапређење спортске инфраструктуре у пограничном региону – Општине Сокобања и Рила“ број 2007CB16IPO0006-2011-2-171 предвиђа изградњу нових спортских садржаја на локацији Подина у Сокобањи на основу главног пројекта „Изградње мини пич терена за младе и пратећих садржаја“ који је израдила Дирекција за урбанизам и изградњу општине Сокобања. Укупна вредност радова за општину Сокобања, укључујући и накнадно одобрене додатне радове на изградњи резервоарског система за бунар  ИБ3, износи 286 309,74 евра.

У оквиру тих радова изгрaђени су: помоћни травнати терен димензија 93 x 62 м, три повезана травната терена за млађе категорије димензија 68 x 46 м, „мини пич“ терен са вештачком травом, високе ограде око терена са малим и великим капијама, систем за заливање терена и резервоарски систем за одрживо снабдевање водом заливног система из оближњег бунара ИБ3.
Пројекат се званично завршава 22.10.2014. године.
ddd