Пројекат "USAID Агробизнис"

USAID Агробизнис пројекат покреће ускоро програм подршке развоју предузетништва жена у руралним крајевима Србије, са посебним акцентом на побољшање њихових пословних вештина и знања и помоћи у обезбеђењу финансијских средстава за покретање сопственог агробизниса. РАРИС се понудио да помогне да се пројекат реализује у окрузима Источне Србије: Зајечар, Пирот и Бор.
 
Програм подстицаја предузетништва жена у Агробизнису биће реализован у неколико фаза:
·        Избор 50 учесница програма из наведених округа Источне Србије
·        Спровођење бесплатног програма обуке који ће омогућити учесницама израду бизнис планова, као и практичне вештине за развој и управљање пословањем 
·        Помоћ у финализација бизнис планова након обуке и припрема истих за такмичење
·        Конкурисање за бесповратна финансијска средства, USAID Агробизнис пројекат за добијање гранта у укупном појединачном износу 15.000,00 долара. 
·        Помоћ у привим месецима самосталног пословања
 
Право учешћа могу остварити жене које задовољавају следеће услове конкурса:
·       да имају пребивалиште у једном од наведених округа Источне Србије,
·       да су незапослене,
·       да су већ радиле и/или имају идеју за рад у једном од следећих 6 агробизнис сектора: сточарство, млекарство, воћарство (јагодарство и дрвенасто воће), повртарство, као и узгој и прерада печурака, лековитог биља и шумских плодова,
·         да имају одговарајући посед на којем би се делатност обављала.
Напомене:
1.       Предност учешћа у пројекту имаће жене које имају послову идеју за покретање сопственог бизниса у једном од наведених сектора и које имају раније искуство у наведеним агробизнис секторима и адекватно образовање.
2.       Пројектом није обухваћена примарна производња
3.       Учешће у обукама је бесплатно
4.       Учеснице обука нису обавезне да по завршетку програма обука регистују соспствени бизнис
5.       Спремност за покретање сопственог бизниса биће један од кључних критеријума избора учесница за обуку
6.       Сви облици удруживања и заједничког рада такође се сматрају пожељним формама регистрације и организовања пословања учесница програма
 
Контакти:
Све ближе информације се могу добити код Јелене Накић, Менаџера мреже за рурални развој, на тел. 019/425-142 или 064/8510-281.
Пријавне формуларе доставите на е-маил: jelena.nakic@raris.org до 15. октобра 2010.

 
ddd