Грађевинске дозволе OП

  Захтев Број Датум Документ
1 ПД "Натали Дрогерија" 02 353-12/2015 20.05.2015 ПРЕУЗМИ
2 Виолета Миленковић ГАСОИЛ 02 351-92/2015 20.05.2015. ПРЕУЗМИ
3 Братислав Степановић 02 351-125/2015 12.06.2015. ПРЕУЗМИ
4 Општина Сокобања 02 351-148/2015 10.07.2015. ПРЕУЗМИ
5 ПД "Надали Дрогерија" 02 351-153/2015 22.07.2015. ПРЕУЗМИ
6 Станоје Илић 02 351-175/2015 07.08.2015. ПРЕУЗМИ
7 Митић Чедомир 02 351-187/2015 28.08.2015. ПРЕУЗМИ
8. Алексић Живка 02 351-191/2015 26.08.2015. ПРЕУЗМИ
9. Митић Чедомир 02 351-187/2015 31.08.2015. ПРЕУЗМИ
10 Општина Сокобања 02 351-204/2015 14.09.2015 ПРЕУЗМИ
11 Geolux Gradnja Niš 02 351-202/2015 18.09.2015. ПРЕУЗМИ
12 Јаношевић Јелена и Александар 02 351-207/2015 25.09.2015. ПРЕУЗМИ
13 Српска православна црква 02 351-244/2015 21.10.2015. ПРЕУЗМИ
14 Станковић Лела 02 351-234/2015 29.10.2015. ПРЕУЗМИ
15 Eurostan luks Niš 02 351-261/2015 17.11.2015. ПРЕУЗМИ
16 Еurostan luks Niš 02 351-263/2015 19.11.2015. ПРЕУЗМИ
17 Еurostan luks Niš 02 351-262/2015 18.11.2015. ПРЕУЗМИ
18 ПД "Натали Дрогерија" 02 351-153/2015 20.11.2015. ПРЕУЗМИ
19 Петковић Драган 02 351-279/2015 07.12.2015 ПРЕУЗМИ
20 Oпштина Сокобања 02 351-313/2015 14.01.2015 ПРЕУЗМИ
21 Eurostan luks Niš 02-351-307/2015 15.01.2015. ПРЕУЗМИ
22 Eurostan luks Niš 02-351-307/2015 09.02.2015. ПРЕУЗМИ


       
ddd