Локацијски услови

Р.бр Назив Број Датум доношења Датум објаве Документ
1 Изградњa спортсог центра у Милушинцу 02 353-17/2015 15.05.2015. 18.05.2015 ПРЕУЗМИ
2 Доградња и надградња породичног стамбеног објекта Палилула кпбр 4987/1 02 353-18/2015 11.06.2015. 13.06.2015 ПРЕУЗМИ
3 Стамбена зграда у КО Поружница 02 353-21/2015 08.06.2015 11.6.2015 ПРЕУЗМИ
4 Изградња ст.обј. П+1 Палилула IV к.п.бр. 5732/1 КО Сокобања 02 353-20/2015 25.06.2015. 28.6.2015 ПРЕУЗМИ
5 Стамбено пословни објекат П+1 Бањица к.п.бр. 5429/2 у К.О. Сокобања 02 353-22/2015 25.06.2015. 28.06.2015 ПРЕУЗМИ
6 Стамбени објекат са станом П у Сокобањи II.2.Царина к.п.бр. 1042 у К.О. Сокобања 02 353-3/2015 25.06.2015. 25.06.2015 ПРЕУЗМИ
7 Стамбени објекат спратности П, КО Сокобања, Медник к.п.бр.2637 02 353-25/2015 24.07.2015. 27.07.2015 ПРЕУЗМИ
8 Изградња два стана за породично становање спратности П+Пк у КО Поружница к.п.бр1500 02 353-21/2015 03.08.2015 06.08.2015 ПРЕУЗМИ
9 Изградња породичног стамбеног објекта, спратности П у КО Сокобања к.п.бр. 3513/4 02 353-19/2015 29.06.2015. 29.06.2015 ПРЕУЗМИ
10 Доградња стамбено-пословног објекта спратности По+П+1+Пк у КО Сокобања кпбр 5467/2 и 5467/7 02-353-29/2915 14.09.2015. 15.09.2015 ПРЕУЗМИ
11 Реконструкција и доградња позорнице и гледалишта, повећање капацитета, гледалиште са пратећим садржајима на к.п.бр3376/2, 3377/1, 3378/1, 5689/10 у КО Сокобања 02-353-31/2015 16.10.2015. 19.10.2015 ПРЕУЗМИ
12 Изградња стамбеног насеља од 6 стамбених зграда и базен у Сокобањи на кп.бр. 3348 02-353-34/2015 19.10.2015. 19.10.2015 ПРЕУЗМИ
13 Изградња породичног стамбеног објекта на кп.бр 5346 у КО Сокобања 02-353-23/2015 24.09.2015 25.09.2015 ПРЕУЗМИ
14 Изградња стамбено-пословног објекта на кпбр 2503 Медник у КО Сокобања 02-353-32/2015 06.11.2015 06.11.2015 ПРЕУЗМИ
15 Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у улици А.Маркишића к.п.бр. 5120, 5119 и 5118, Вука Караџића к.п.бр 5772 и Његошева к.п.бр. 5769 и 4718 у КО Сокобања. 02-353-36/2015 19.11.2015. 19.11.2015 ПРЕУЗМИ
16 Изградња стамбеног објекта на парцели бр. 4919 у КО Сокобања 02-353-45/2015 16.12.2015 16.12.2015 ПРЕУЗМИ
17 Изградња стамбеног објекта, спратности П+1, (приземље и спрат) у Сокобањи 2504/19 у КО Сокобања 02-353-40/2015 21.12.2015 24.12.2015 ПРЕУЗМИ
18 Изградња водозахвата, са цевоводом преталожником и машинском зградом са турбинским каналом у КО Читлук 02-353-27/2015 28.12.2015 31.12.2015 ПРЕУЗМИ

ddd