РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗПИ

Захтев Број Датум Датум објаве Решење
Весић Зоран 351-82/2015 14.05.2015. 16.05.2015 ПРЕУЗМИ
Jakoвљевић Љиљана 351-102/2015 18.05.2015 19.05.2015 ПРЕУЗМИ
Драгиша Петковић 351-109/2015 22.05.2015. 22.05.2015 ПРЕУЗМИ
Специјална болница Сокобања 351-110/2015 26.05.2015 26.05.2015 ПРЕУЗМИ
Специјална болница Сокобања 351-111/2015 26.05.2015. 26.05.2015 ПРЕУЗМИ
Грујић Здравко и Грујић Даница 351-130/2015 16.06.2015. 16.06.2015 ПРЕУЗМИ
Петровић Новица 351-136/2015 24.06.2015. 24.06.2015 ПРЕУЗМИ
Лујић Невенка 351-142/2015 02.07.2015 02.07.2015 ПРЕУЗМИ
Богдановић Брана 351-151/2015 07.07.2015 07.07.2015 ПРЕУЗМИ
Видојевић Александар 351-149/2015 17.07.2015 17.07.2015 ПРЕУЗМИ
Јаковљевић Љиљана 351-152/2015 17.07.2015 17.07.2015 ПРЕУЗМИ
Основна школа "Митрополит Михаило" 351-157/2015 17.07.2015 17.07.2015 ПРЕУЗМИ
Марић Драган 351-172/2015 31.07.2015. 31.07.2015 ПРЕУЗМИ
Јовић Мирослав 351-171/2015 31.07.2015. 31.07.2015 ПРЕУЗМИ
Николић Горан и Снежана 351-162/2015 03.08.2015 03.08.2015 ПРЕУЗМИ
Slemen Electric Београд 351-147/2015 31.07.2015 31.07.2015 ПРЕУЗМИ
Јаковљевић Љиљана 351-152/2015 19.08.2015. 19.08.2015 ПРЕУЗМИ
Атанасковић Зоран 351-194/2015 04.09.2015 04.09.2015 ПРЕУЗМИ
Станојевић Војислав 351-195/2015 09.09.2015 09.09.2015 ПРЕУЗМИ
Ничић Милија 351-201/2015 25.09.2015. 25.09.2015 ПРЕУЗМИ
Атанасковић Зоран 351-212/2015 24.09.2015. 24.09.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-222/2015 02.10.2015 02.10.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-221/2015 05.10.2015 05.10.2015 ПРЕУЗМИ
Специјална болница Сокобања 351-217/2015 06.10.2015. 06.10.2015 ПРЕУЗМИ
Манић Витомир 351-213/2015 06.10.2015. 06.10.2015 ПРЕУЗМИ
Љубомировић Драгомир 351-224/2015 07.10.2015. 07.10.2015 ПРЕУЗМИ
Специјална болница Сокобања 351-217/2015 14.10.2015. 14.10.2015 ПРЕУЗМИ
Maнић Витомир 351-246/2015 23.10.2015. 23.10.2015 ПРЕУЗМИ
Рајковић Слободан 351-243/2015 27.10.2015. 27.10.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-228/2015 23.10.2015 23.10.2015 ПРЕУЗМИ
Петковић Драгиша и Петковић Радмило 351-248/2015 02.11.2015. 02.11.2015 ПРЕУЗМИ
Maнић Витомир 351-246/2015 05.11.2015. 05.11.2015. ПРЕУЗМИ
Јаковљевић Љиљана 351-257/2015 09.11.2015. 09.11.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-228/2015 20.11.2015 20.11.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-240/2015 20.11.2015. 20.11.2015 ПРЕУЗМИ
Митић Чедомира 351-281/2015 07.12.2015. 07.12.2015 ПРЕУЗМИ
Матеовић Бора 351-295/2015 21.12.2015 24.12.2015 ПРЕУЗМИ
Општина Сокобања 351-219/2015 13.01.2015 13.01.2015 ПРЕУЗМИ

ddd