Техничка документација за унапређење јавне инфраструктуре Сокобања-Рила


Број пројекта

2007CB16IPO006-2011-2-170

АКроним

Техничка документација Сокобања-Рила (TDSR)

Назив пројекта

Техничка документација за унапређење јавне инфраструктуре Сокобања-Рила

Број позива

2007CB16IPO006-2011-2

Приоритетна оса

Приоритетна оса 1

Акција

1.3 Помоћ за припрему пројеката

Буџет

67143.33 €

ЕУ ко-финансирање

57071.83 €
Почетак пројекта
23.04.2013

Завршетак пројекта

22.04.2014

Опис

Општи циљ и активности у оквиру пројекта су у складу са Стратегијом развоја привреде општине Сокобања, Мастер планом туристичке дестинације Сокобања и планом капиталних инвестиција. Циљеви пројекта су у складу са планом за развој општине Рила и Регионалне стратегије регије Киустендил.Реализација пројектних активности ће такође побољшати социјалну кохезију између пограничних заједница и две општине. Израда техничке документације за даљу реализацију инфраструктурних  пројеката ће олакшати партнере у њиховим напорима за друштвени и економски развој, као и смањење трошкова у функционисању локалних самоуправа.


ddd