ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма удружења са територије општине Сокобања

У складу са Чланом 38. Став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011), чланoм 16. став 1. тачка 40. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број  3 /2008) и Одлуком о буџету општине Сокобања за 2013. годину, општина Сокобања расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
 

За суфинансирање програма удружења са територије општине Сокобања регистрованих у складу са Законом о удружењима
Право учешћа на Конкурсу имају сва удружења са територије општине Сокобања која реализују програме од јавног интереса у складу са Чланом 38. Став 3. Закона о удружењима.
Укупна средства предвиђена Одлуком о буџету општине Сокобања за 2013. годину за намене које су предмет Конкурса износе 3.500.000,00 динара.
Текст Конкурса и образац пријаве могу се преузети на званичној интернет презентацији општине Сокобања, на адреси www.opstinasokobanja.com, или у Општинској управи општине Сокобања, Светог Саве 23, Канцеларија за локални економски развој, соба број  16. Пријаве на Конкурс могу се поднети у року од 15 дана од дана објављивања (рок је 22.04.2013. године). Пријаве се могу поднети само на претходно прописаном обрасцу и у форми која је саставни део обрасца. ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ (PDF i MS WORD)
Овај Конкурс објављен је у средствима јавног информисања општине Сокобања, Огласној табли Општинске управе општине Сокобања и званичној интернет презентацији општине Сокобања, на адреси www.opstinasokobanja.com.

                                                                                     
ddd