Конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма Удружења грађана

Због проглашеног ванредног стања обустављају се све радње у спровођењу Конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката и програма Удружења грађана општине Сокобања за буџетску 2020. годину број  401-219/2020 од 27.02.2020.године.

О наставку спровођења поступка конкурса, удружења ће бити благовремено обавештена.

У Сокобањи, дана 19.03.2020. године

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима

ddd