Јавне набавке

Услуге послуживања - Услуге послуживања пића и напитака

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/20 - Поступак јавне набавке мале вредности
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 25.02.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 25.02.2020. годинe

ddd

Набавка услуге стручног надзора над спровођењем програма одржавања путева

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 6-20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.02.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 13.02.2020. године

ddd

Јавна набавка 4/20 - Услуга личног пратиоца детета

Конкурсна документација: ОВДЕ 20.01.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.01.2020. године

Записник о отварању понуде: ОВДЕ 30.01.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 31.01.2020. године

ddd