Јавни позиви

Ј А В Н И   П О З И В

На основу члана 12 Правилника  о  раду Комисије бр. 561-4-2/2020 од 24.07. 2020. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала смештених на територији општине Сокобања,  расписује

 

ddd