ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

на к.п.бр. 3564/9 у КО Сокобања, урађеним од стране грађевинске радње „AVS-inženjering“ из Сокобање, број 91/2019, у предмету број 350-191/2019 од 12.9.2019.године, подносиоца захтева Шибалић Данила из Сокобање, улица Доситејева бр.59

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 15 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 12.9.2019.године до 20.9.2019.године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ddd