ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр.8/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 11.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 11.02.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 24.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 24.02.2020. године

Одлука о обустави поступка јавне набавке ОВДЕ 24.02.2020. године

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ОВДЕ 24.02.2020. године

ddd