ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O НАЦРТУ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 12. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O НАЦРТУ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од  17.03.2020. до 31.03.2020. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања - Одељењу за општу управу и друштвене делатности е-mail  dusicastankovic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу  Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe. ОВДЕ

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 31.03.2020. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 31.03.2020. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило  Општинско веће општине Сокобања. ПРОГРАМ, НАЦРТ ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧАК

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-68/2020

У Сокобањи, 16.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић

ddd