ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.16/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 27.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 27.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 01.04.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 07.04.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 07.04.2020. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 07.04.2020. године

Обавештење о обустави поступка ЈН ОВДЕ 08.04. 2020. године

ddd