Обавештење о покретању преговарачког поступка

Додатни радови на таваници објекта биоскоп „Моравица“
ЈН 20/20
ddd

Обавештење о покретању поступка ОВДЕ

Модел конкурсне документације  ОВДЕ

Записник о отварању понуда ОВДЕ 15.05.2020

Записник о преговарању ОВДЕ 15.05.2020

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 15.05.2020

Одлука о додели уговора ОВДЕ 15.05.2020

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 02.06.2020

ddd