Категоризација

Захтев за категоризацијом - директно кроз систем  https://www.eturista.gov.rs/

Таксе - за сваку смештајну јединицу уплаћују се следеће таксе : 

Такса за подношење захтева ОВДЕ

Такса за израду Решења ОВДЕ 

Изјава - Образац 1 / Прибављање података ОВДЕ , ПДФ

ИЗЈАВА о испуњености здравствених услова ОВДЕ , ПДФ

Сагласност сувласника ОВДЕ , ПДФ

 

ddd