Анкета

 
Приоритети буџета Општине Сокобања за 2021. годину
Путна инфраструктура
Водовод
Канализација
Уређење депоније
Развој пољопривреде
Маректинг и промоција туристичке понуде
Јавна хигијена и уређење излетишта
Подршка спортским и удружењима грађана
Друго
Молимо прецизирајте
Општина Сокобања 2017
 
 
 
 
 
 
ddd