Електронски обрасци

elektronski obrasci

 

Kатегоризација угоститељских објеката
 

Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

 

ЗАХТЕВ за категоризацију соба, апартмана и кућа
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ AПАРТМАНА
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ СОБА
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ КУЋА

ИЗЈАВА о испуњености минималних техничких и санитарно-хигијенских услова за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности

ИЗЈАВА о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)

ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман
ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба
ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа

Сеоска туристичка домаћинства

ЗАХТЕВ  за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства

ИЗЈАВА о испуњености минималних техничких и санитарно-хигијенских услова за пружање угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству 

Урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 2019 ОВДЕ

ПРОЦЕС ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ - Рок 29.01.2014. Преузми: ЗАХТЕВ, ЗАХТЕВ о могућношћу легализације


ОБРАСЦИ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОВДЕ


1 - УВИД У ПЛАН - ЗАХТЕВ

1 - УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - ТАКСА (350)

3 - ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ - ЗАХТЕВ и ТАКСА

4 -  ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА - ЗАХТЕВ

4 - ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА - ТАКСА (350)

5 - УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ТАКСА (350)

5 - УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ

6 -  ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ

6 - ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА- ТАКСА (350)
7 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)


7 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ЗАХТЕВ


8 - УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА - ТАКСА (350)


8 - УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА - ЗАХТЕВ9 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ - ЗАХТЕВ


9 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)


10 -  ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ЗАХТЕВ


10 - ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)


11 - ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - ТАКСА (350)

11 - ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ


11 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА - ЧЛАН 168


14 - ЗАХТЕВ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА ГРАДЊЕ - СТАТУС ОБЈЕКТА


18 - ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О ПОСЕБНИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА


21 - УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА -  ЗАХТЕВ


22 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА - ЧЛАН 144


23 - ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА - ЧЛАН 167


ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВ.УВЕРЕЊА-ЕПС ЈКП ПТТ (350)

ddd