Инспекција за заштиту животне средине

План Рада 2019  ОВДЕ

План Рада 2018  ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017 ГОДИНЕ ОВДЕ Извештај  о раду 2016 ОВДЕ
План Рада 2017  ОВДЕ

 

Koнотролне листе: ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1
ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 2
ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 3
ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 4
КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА
КОНТРОЛНА  ЛИСТА   ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  ОТПАДА
КОНТРОЛНА  ЛИСТА   ЗА ТРЕТМАН  ОТПАДА - ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ЗА ОТПАДНА  УЉА
КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ЗА OTПАДНУ   ГУМУ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА ВОЗИЛА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА АКУМУЛАТОРЕ И БАТЕРИЈЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА АМБАЛАЖНИ ОТПАД
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА И ОДРЕЂИВАЊА ПРИОРИТЕТА 
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА НЕОПАСАН ОТПАД
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА - БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАШТИТУ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - УПРАВЉАЧ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАШТИТУ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - KOРИСНИК
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ВАЗДУХА СТАЦИОНАРНА ПОСТРОЈЕЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА:   СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА:   ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
 

ddd